maandag 12 oktober 2015

Motiverende gespreksvoering voor auditors

Je bedoelt het zo goed. Had je niet bepaalde afspraken gemaakt? Knikte de medewerker niet welwillend ja toen je vroeg of hij de voorschriften wilde naleven? Maar waarom worden dan jouw adviezen in de wind geslagen en beloftes niet nagekomen?

Politieagentje
Deze vragen stelde ik in Basel aan een groep auditors die voor een grote pharmaceut werken. Grote organisaties zien (operationele) auditors vaak als een soort van politieagent. Auditors worden ondermeer ingezet om medewerkers te motiveren tot een gedragverandering. Net als agenten krijgen ze daarbij regelmatig  te maken met weerstand en geirriteerde mensen. Dat kost veel energie.

Ik wilde auditors duidelijk maken dat als gewenst gedrag wordt genegeerd en prestaties onder de maat blijven dat dat een reden heeft. Wie iets moet doen waarvoor hij niet zelf heeft gekozen, kan meestal niet putten uit een stevige motivatie. Het is de taak van een professional om die motivatie op te wekken en te onderhouden.

Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Maar hoe doet je dat? Hoe motiveer je iemand? Je kan het aanpakken door te werken vanuit intrinsieke en extrinsieke motivatie. Gevoelens van plezier, tevredenheid en voldoening die uit jezelf komen, sturen en voeden je bij intrinsieke motivatie.  Bij extrinsieke motivatie wordt de motivatie door iets van buitenaf in jezelf opgewekt. Het vinden van de motivatieknop klinkt dus simpel;  zoek uit waar iemand blij van wordt of wakker bepaalde behoeften en interesses aan.

Om zicht te krijgen op het persoonlijk belang van de medewerker is het belangrijk de belevingswereld van hem of haar zo goed mogelijk te leren kennen. Altijd zal het daarbij gaan om iets wat voor die ander (erg) belangrijk is, dus een persoonlijk belang. Iets wat die persoon van binnen voelt als een belangrijke waarde, behoefte of emotie.

Persoonlijk belang
Je moet dus als auditor met een  medewerker in gesprek. Door een gesprek te voeren in plaats van eenzijdig opdrachten te geven kan je je beter verplaatsen in hem of haar. Ontdek je het persoonlijk belang dan wordt het motiveren van je gesprekspartner voor een advies of opdracht een stuk eenvoudiger.

In mijn volgende blog zal ik voorbeelden geven hoe je op een professionele manier aansluiting vindt bij je gesprekspartner. De eerste stap voor het omzetten van de motivatieknop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten